Er det en fugl...
Er det et fly...
Nej det er...
SUPER-ASK

Ask Markmann Jensen

Ask er lige startet i børnehave. Det er en "udflytterbørnehave", som hedder Ajstrup Gl. Skole. Han bliver afleveret på "Mødestedet" i Toldbogade og derfra kører de i bus til Ajstrup. Ind til første august gik Ask i vuggestue i Vuggestuen Falstersgade 17. Det er Peter fra vuggestuen, der har lavet det flotte Super-Ask billede.


Den 6. juli blev Ask storebror til Lauge.


Da Odin, Vile og Ve havde skabt jorden, sol og måne, nat og dag, vandrede de langs stranden, og blandt det, som havet havde skyllet op, fandt de to udgåede træer. Men nu gav Odin dem ånd og liv, fra Vile fik de forstand og af Ve alle sanserne. De kaldte dem for Ask og Embla, og fra de to stammer alle menneskene, som bor i Midgård.

fra "Nordiske Gude- og Heltesagn" fortalt af Niels Saxtorp

Ask blev født lørdag den 14. juli 2001 klokken 2.04 om morgenen. Da han blev født vejede han 4310 g og var 55 cm lang. Nu er han både større og en del sjovere -- og dejligere og alt muligt.


Billeder

De første ti dage
Badebilleder
Ved bordet
Som Batman til fastelavn
Blandet
Ask to år


Ask har selvfølgelig sin egen email-adresse, som du kan skrive til ham på: . Familien Markmann Jensen har en hjemmeside: www.markmann.dk

En Ask jeg kender
- Yggdrasil hedder den -;
höj den står
med Skumdraaber stænket.
Deden kommer Dug,
som i Dale falder;
evig den grönnes
over Urdas Væld.

Vers 22 af Vølvens Sang fra den Ældre Edda. Verset omhandler Ask Yggdrasil, Livets Træ ifølge den oldnordiske gudetro.


Links

Her har jeg fundet forskellige links som omhandler ASK
Træet
Ask som urt
Ask, den første mande-post: